VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 IS UIT!


NIEUWSBERICHT.

Het bestuur, de fractie & de leden van de POV perspectief op Vlissingen! hebben een programma opgesteld voor de komende 4 jaar in Vlissingen.

Het programma is voorzien van een manifest waarin onze achtergrond, uitgangspunten en plannen worden uitgelegd, daaruit zijn ruim 175 actiepunten opgesteld. De POV gaat uit van de inwoner, de buurt, het dorp, de wijk als inspiratie voor het beleid.

Uit die actiepunten zijn 11 kernpunten gekozen die het hart vormen van het beleid dat wij voorstaan. Wij maken daarin echte keuzes: wij kiezen voor andere oplossingen voor het huisvestingsprobleem van tijdelijke arbeidsmigranten, het gemeentebestuur moet niet de grenzen van de regelgeving opzoeken zoals men steeds doet – maar naast de letter vooral de geest van de regels respecteren. Daarnaast vinden wij het vestigen van een EBI in onze gemeente een slecht idee.

Ook willen wij werk maken van de toegankelijkheid tot voorzieningen, waar Porthos mislukte en de gemeentelijke organisatie gebrekkig functioneert.

Wij maken ons zorgen over de onzekerheid waar inwoners langere tijd in verkeren als er plannen – buiten hen om – zijn ontwikkeld die een grote impact hebben op hun leefklimaat. Het Arsenaalgebied en de Oranjebuurt zijn daar sprekende voorbeelden van, maar ook het Edisonpark & Lammerenburg.

De POV is een constructieve partij en ook bereid tot deelname aan het bestuur. Er zijn capabele mensen beschikbaar voor deelname in het college, maar de politieke leiding zal altijd deel uit maken van de raadsfractie.

Wij zijn blij met de ontwikkelingen in onze gemeente, maar er moet ook aandacht zijn voor zaken die niet goed zijn gegaan: kijk naar Porthos, de jeugdzorg, de marinierskazerne en de slechte compensatie daarvoor. Dat ook oppositievoeren zin heeft bewees de huidige oppositie door, samen met de inwoners, de foute plannen van deze coalitie in het Nollebos te verijdelen en hen te dwingen tot grote concessies. Dan blijkt dat uw stem heeft geteld!

Het programma is duidelijk, specifiek en zakelijk. Het is werkbaar en zal voor de POV de komende 4 jaar als leidraad dienen bij onze overwegingen en besluiten. Wij kijken met vertrouwen uit naar de komende verkiezingen!

Ook lezen? Ga naar: info@povlissingen.nl en je krijgt het in je mail!

Praten over de toekomst van uw wijk, dorp of kern? Dat kan bij de POV in onze ontmoetingsruimte die daarvoor speciaal is ingericht. De ruimte bevindt zich aan de St. Jacobstraat 19 in Vlissingen. De komende weken geopend op afspraak via: info@povlissingen.nl of 06 53 265016. U bent van harte welkom!