Weekbrief 2020 – 3


BIJLAGEN:

Enkele RaadsInformatieBrieven, en een besluitenlijst van B & W. De RIB over de Marinierskazerne is duidelijk, maar wellicht achterhaald.

Ook op te vragen via info@povlisingen.nl

FRACTIEWERK:

Afgelopen week was een week zonder geplande vergaderingen, zelfs het presidium kwam niet bij elkaar wegens gebrek aan onderwerpen. De fractie heeft wel intensief overlegd over de ontstane situatie m.b.t. de Marinierskazerne. Daarnaast namen Ruud en Pim deel aan de gastlessen die werden gegeven aan leerlingen uit groep 7 en 8 van de Ravesteijnschool. Het ziet er naar uit dat de komende weken heel wat meer werk met zich mee zullen brengen!

Op 28 januari is er de openbare fractievergadering van de POV om 19.30 in het Stadhuis; in de Ambonzaal. (Ingang Stadhuisplein BG links.)

ACTUALITEIT:

Het meest belangrijke, maar ook treurige nieuws is het afblazen van de komst van de Mariniers naar Zeeland. Over de rol en het handelen (of nalaten!) van de Vlissingse bestuurders komt de fractie nog te spreken, en daar gaat nog wel het een en ander over gezegd worden. Maar hoofdzaak is toch dat de Rijksoverheid haar afspraken niet nakomt: wat ook de reden van het afblazen feitelijk mag zijn, Defensie heeft naar Zeeland toe zich erg slecht gedragen. Natuurlijk is het mogelijk dat je een afspraak, hoe hard ook, niet na kunt komen, maar dan overleg je éérst met de partners waar je de afspraak mee gemaakt hebt. Dat deed men niet, en dat is erg slecht.

Veel wordt er nu al gesproken over compensatie, maar wij denken dat iedere compensatie te kort schiet: waar haal je zo’n economische motor vandaan? Die is er niet, en Defensie zal proberen ons te paaien met wat geld en wellicht een mooie opdracht voor Damen.

En over geld gesproken: de leges die bij de bouw van de kazerne door de gemeente zouden worden ontvangen zijn eerder al ingeboekt en uitgegeven . . . . .

Zodra wij meer te melden hebben kunt U dat in Uw mail vinden, of via onze site: www.povlissingen.nl

AGENDA:

Evenementen Vlissingen

25-01-2020    Pony rijden                      B&B de Tuinhof

25-01-2020    Nieuwjaarsbingo              De Doordouwers

25-01-2020    Memo Gonzalez                 Het Arsenaal

25-01-2020    Scheldeblues                   Arsenaaltheater

26-01-2020    Zondag Yogales               City Yoga Retreat

26-01-2020    Tobias Borsboom              MuZeeum

26-01-2020    Lekker Latin                     The Ballroom

26-01-2020    Beat, Blues & Branie          Panta Rhei

28-01-2020    The Floor is lava              HZ

29-01-2020    Jam/Jampot sessie             De Piek

29-01-2020    Ladiesnight                     CCXL

31-01-2020    The Hillbillies                  The Ballroom

Raadsvergaderingen:

30 januari 19.30: Besluitenraad in het Stadhuis van Vlissingen. Agenda en stukken: https://vlissingen.raadsinformatie.nl/vergadering/665103/Besluitenraad%2030-01-2020

Alle informatie over vergaderingen van de Gemeenteraad van Vlissingen vindt U op de gemeentelijke site. Daar kunt U agenda’s & onderliggende stukken inzien, de vergaderingen “live” beluisteren en/of er later naar luisteren, ga dan naar:

https://vlissingen.raadsinformatie.nl/dashboard

Wellicht bent u hier ook in geïnteresseerd:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *