NIEUWSBRIEF MEI


NIEUWSBRIEF MEI 2021.

JEUGDZORG.

Afgelopen november heeft het Zeeuwse bestuur-comité jeugd besloten het contract met Intervence niet te verlengen. Wij zijn nog steeds van mening dat dit een zeer onverstandig besluit is geweest, ook en vooral omdat er geen uitgewerkt transitieplan was gemaakt. Wij vinden het volkomen terecht dat ‘Den Haag’ de wethouder stevig op de vingers heeft getikt en de genomen beslissing ongedaan heeft gemaakt.

Wij blijven het onbegrijpelijk vinden dat de 13 betrokken wethouders zo weg hebben kunnen lopen met een organisatie als Briedis. Net als Intervence is ook deze organisatie financieel verre van gezond. Bovendien weten wij dat door heel het land klachten zijn over Briedis, en ook dat er zelfs strafrechtelijk actie tegen hen wordt ondernomen. Intussen is Briedis door de inspectie de laan uit gestuurd, Briedis was nooit solide gecertificeerd.

Wethouder Vader is zich van geen kwaad bewust, de bestuurscommissie heeft in zijn ogen alles weloverwogen en goed gedaan. Volgens hem waren zowel minister, staatssecretaris en de inspecties allen vooringenomen en begrijpen ze het gewoonweg niet. Ongelooflijk. Want er zijn onverantwoorde besluiten genomen, niet ingegeven door garantie voor zorg, maar eenvoudig vanwege het geld. En wat dat betreft komen we van de regen in de drup: was Intervence niet goedkoop, de nieuwe overnemende partij zal zeker niet goedkoper worden!

Vanwege de absurde beslissingen van de bestuurscommissie heeft de POV als enige partij in de raad aangegeven dat wat ons betreft alle 13 betrokken wethouders hun biezen kunnen pakken.

Wij zijn nog lang niet klaar met dit dossier. Binnenkort vragen wij het college nogmaals met een gedetailleerde tijdlijn te komen. Ook blijven wij Briedis verder onder de loep nemen, samen met een aantal lokale partijen in Utrecht, Brabant en Limburg. Wat ons betreft is dit dossier nog lang niet gesloten.

Meer weten over dit dossier? Mail naar: ruudkleefman@povlissingen.nl met al Uw vragen.

ARBEIDSMIGRANTEN.

Vorige week is er uitgebreid in de raadscommissie hierover gesproken, het college lichtte het proces toe. Aan de hand van een presentatie, waar overigens niets nieuws in stond, werd nogmaals verteld wat men van plan is. En dat is feitelijk niet zo fraai, als het om het proces gaat. Zo gebruikt, wij zeggen misbruikt, het college de mogelijkheid om niet aan de regels van het bestemmingsplan te voldoen door de complexen “tijdelijk” te laten zijn. Dat geldt dan voor de plannen in Lammerenburg en Souburg, maar niet voor de plannen op Baskensburg. Daar komt een permanent gebouw. Om daar óók de regels te kunnen omzeilen, zegt men daar dat het gebruik tijdelijk is: het gebouw mag dan gewoon blijven staan. De POV vindt dit allemaal op en over het randje van fatsoenlijk bestuur. De zogenaamde “tijdelijkheid” duurt 15 jaar, en natuurlijk kan dat daarna verlengd worden! Het is met stoom en heet water plannen door de strot van de bevolking duwen, de regels oprekkend en belangen negerend. Als er één ding duidelijk is geworden tijdens die toelichting is het dat de “tijdelijkheid” niet is gebaseerd op een tijdelijke vraag naar dit soort complexen, nee, die “tijdelijkheid” is slechts ingegeven doordat men daarmee de regels kan negeren!

En dan kwam er nóg iets boven water: op de vraag hoe het college toch aan deze drie locaties was gekomen antwoordde wethouder Stroosnijder (SP) eenvoudig: Heeft het college niet gekozen, maar is de keuze van de drie ondernemers! Hij zegt daarmee dat de keuze voor de drie locaties niet aan het college was, maar aan de initiatiefnemers! Veel gekker moet het niet worden als niet het bestuur van Vlissingen uitmaakt waar iets gebouwd mag worden, maar de bouwers dat zelf mogen bepalen! De POV heeft samen met de CDA-fractie het initiatief genomen om dit te stoppen en op een andere wijze tot invulling van het raadsbesluit over de complex-gewijze huisvesting te komen. We willen daar de gemeenteraad een besluit over laten nemen. Daarbij geven wij óók aan waar wat ons betreft er wél een complex gebouwd kan worden. De POV heeft samen met het CDA een motie opgesteld waarin duidelijk de keuze voor deze locaties aan de gemeenteraad wordt voorgelegd: Als het college geen bestuurlijke keuze en verantwoording voor geschikte en acceptabele locaties durft te nemen, dan moet de raad dat maar doen!

De motie & het persbericht zijn eerder separaat naar U verstuurd. Vragen daarover? Mail naar: info@povlissingen.nl

NOLLESTRAND?

De ondernemer die de strandhuisjes op het Nollestrand exploiteert heeft die huisjes voorzien van een behoorlijke facelift: hij gaat met zijn tijd mee en zorgt ervoor dat er op het Nollestrand nu huisjes staan die aan alle moderne eisen voldoen. Een aanwinst voor de stad, net als het complex aan vakantiewoningen dat onder aan de Boulevard de afgelopen jaren ontwikkeld is: mooie woningen op een prachtig plekje, absoluut een toeristische aanwinst voor Vlissingen! Daarom is het wel merkwaardig dat uitgerekend de fractievoorzitter van de LPV  kritisch is op deze ontwikkelingen: hij stelt vragen aan het college over de huisjes op het strand, sprak daarbij zijn bezorgdheid uit over de ruimte die er nog overblijft voor andere strandgangers én vroeg aan het college wie er nu eigenlijk de baas is op het Nollestrand als het om dit soort zaken gaat. Dat is natuurlijk een beetje huichelachtig: uitgerekend als gevolg van het optreden van de LPV-wethouder is Vlissingen de zeggenschap over dit strand volledig kwijtgeraakt. Weet U het nog? Het strand is van het Waterschap, en Vlissingen pachtte dat voor een paar tientjes per jaar. Vlissingen verdiende tonnen aan de opbrengst van dat strand, en het waterschap wilde daar in mee delen. Op de vraag om daarover in gesprek te gaan gaven de wethouders van LPV en D66 niet thuis, het conflict liep naar goed Vlissings model natuurlijk op tot ruzie en het Waterschap schopte de gemeente Vlissingen van “hun” eigen Nollestrand! Sinds die tijd heeft het Waterschap het volledig voor het zeggen op het Nollestrand, en de LPV weet dat donders goed. Maar geconfronteerd met de gevolgen van eigen handelen in dit dossier probeert men de bevolking een rad voor ogen te draaien door dit soort hypocriete vragen te stellen. U en wij weten beter: de LPV is niet alleen verantwoordelijk voor het verlies van het Nollestrand, maar ook van de andere stranden, en bijvoorbeeld de botenhelling, het gemeentearchief en de Bieb, om nog maar iets te noemen, en komt daar straks het Nollebos nog bij? Het ware beter dat men zich wat tijdiger realiseerde wat het belang van de Vlissingers is, en niet achteraf….

Meer weten? Mail naar info@povlissingen.nl

BOULEVARDS.

Vorige maand gaven we het al aan: de maatregelen op de Boulevards kunnen wat de POV betreft beter en transparanter. Juist een Boulevard de Ruijter wordt buiten het afsluitings-regime gehouden, en dat is nou nét de Boulevard waar er gewoon te weinig ruimte is. Te weinig ruimte om op drukke dagen naast de wandelaars en fietsers ook nog gemotoriseerd verkeer toe te kunnen laten, tenminste, als je de COVID-maatregelen serieus neemt. De POV komt deze maand met een plan ter besluitvorming naar de raad, deels maatregelen voor dit jaar, deels maatregelen voor de komende jaren. Wij zijn de ellende voor onze ondernemers en bewoners van vorige zomer nog niet vergeten!

Het voorstel volgt later deze week, wij zullen dat U separaat toesturen.

De POV verheugt zich in een groeiende belangstelling. Mensen sluiten zich uit alle wijken bij ons aan, en daar zijn wij blij mee. Dat betekent ook dat wij op zoek zijn naar kandidaten voor het raadswerk. Wilt U ook meebesturen? Meld U aan via: info@povlissingen.nl

In de bijlage treft U informatie van de Gemeente aan over COVID en wat dit voor een aantal zaken betekent. Wilt U andere stukken zien zoals Raadsinformatiebrieven? Mail naar: info@povlissingen.nl en wij sturen ze U toe.

CONTACT:

ruudkleefman@povlissingen.nl                 WMO, Souburg, wijken.

robertbrunke@povlissingen.nl                  Binnenstad, ondernemers, economie.

betbusink@povlissingen.nl                      Sociaal, jeugd, wijken, middengebied.

pimkraan@povlissingen.nl                       financiën, economie, bestuurlijk, fractievoorzitter.

info@povlissingen.nl                              partijbestuur, algemeen, verzoeken om stukken.

 OVERIGE INFORMATIE:

Het abonnement op de nieuwsbrief is gratis en voor iedereen mogelijk. Aan- en afmeldingen via: info@povlissingen.nl

Deze brief & informatie delen of publiceren? Deze informatie is openbaar en het staat U vrij deze te delen of te publiceren, echter wel met bronvermelding.

Deze brief wordt uitgegeven door de POV-fractie & het POV-bestuur. Zij zijn bereikbaar via: info@povlissingen.nl

Alle informatie over vergaderingen van de Gemeenteraad van Vlissingen vindt U op de gemeentelijke site. Daar kunt U agenda’s & onderliggende stukken inzien, de vergaderingen “live” beluisteren en/of er later naar luisteren, ga dan naar:

https://vlissingen.raadsinformatie.nl/dashboard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *