NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021


                           De POV maakt zich Sterk voor de Vlissingers!

NIEUWSBRIEF november 2021.

BIJEENKOMST.

De POV heeft in collegiale samenwerking met het CDA een discussieavond belegd in de St. Jacobskerk. Onder de huidige Covid maatregelen is die bijeenkomst niet mogelijk gebleken. Wij zijn erg teleurgesteld dat we tot uitstel moeten overgaan, maar dit is overmacht. In overleg met de beheerders van de Sint Jacobskerk is gekozen voor verplaatsing naar 19 januari 2022. Dat lijkt ver weg, maar is het niet. Intussen zijn wij wél blij met de respons die dit initiatief in de afgelopen weken kende, dat sterkt ons om door te gaan!

BOULEVARDVISIE & VERKEERSMAATREGELEN.

Als je een slecht raadsvoorstel schrijft zoals wethouder Stroosnijder over het verkeersregime Boulevards dan krijg je dat de raad het wil verbeteren en corrigeren. En dat is gebeurd: maar liefst 4 moties werden er aangenomen naast het raadsvoorstel. Want het gepresenteerde voorstel was ver onder de maat: ondoordacht, slecht geargumenteerd en niet echt werkbaar, erg slordig. De POV bracht twee moties in en beiden zijn door de raad aangenomen, daardoor heeft de wethouder nu daar naar te handelen. De POV was het niet eens met afsluitingen gedurende 7 maanden maar concentreerde de dagen in de drukke zomertijd, wij maken daarbij geen onderscheid tussen de verschillende boulevards, en willen dat er verkeersmaatregelen genomen worden zodanig dat de afsluiting niet negatief uitwerkt op het achterliggende gebied. Wij willen onder meer de Gravestraat ontzien en een rotonde boven aan de Coosje Buskensstraat. Nadat de stemming over de visie staakte werd het raadsvoorstel in 2e instantie slechts aangenomen nadat de SP-fractie haar tegenstem (zonder verdere uitleg) veranderde in een voorstem. De moties werden veel beter door de raad gedragen dan het voorstel zelf, en Stroosnijder ging de dag daarop al in de weer met stakeholders om te zien hou hij de meubelen nog kan redden. Het is nu zaak om er voor te zorgen dat er een afgewogen en verantwoordelijk regime komt. Ook moeten er parallel maatregelen genomen worden in de aan- en afvoerroutes. U kunt er op vertrouwen dat de POV-fractie dit zeer nauwlettend zal volgen en niet zal aarzelen om de wethouder tot de juiste en tijdige maatregelen te doen komen. Wordt vervolgd.

De aangenomen moties lezen? Mail naar info@povlissingen.nl en wij sturen deze per omgaande toe!

WILLEM III KAZERNE….

Onlangs gaf de gemeente een vergunning af voor de verbouw van de vroegere kazerne naar appartementen, 24 stuks. Bij het bouwen van woningen is het voorzien van een eigen parkeerplek een must: parkeren in de openbare ruimte is (dan) geen optie. Bij de Willem III geeft de vergunning aan dat dit niet hoeft: er zou plek zat zijn in de directe omgeving. Nu zal het college wel nooit in het centrum komen, want als er ergens een tekort aan parkeerplekken is, is het wel in dat gebied! Maar het college weet het beter want: Vroeger zat daar het Vestzaktheater, kwamen wel 50 mensen op af, dat betekent 40 auto’s, en nou, nooit klachten over gehad dus…. En dat schrijft het college met droge ogen. Wij rekenen erop dat de buurt dit niet pikt en bezwaar aantekent, en de POV zal hen bijstaan bij dit malle maar vooral ergerlijke besluit.

Meer weten of vragen? Mail even naar info@povlissingen.nl

BEGROTING 2022.

Deze week behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2022. Tijdens die behandeling botste de POV hard met het college over het aankopen van grond door de gemeente om te ontwikkelen. Wij staan op het standpunt dat de gemeente Vlissingen zich geen enkel risico kan veroorloven op dit gebied. Wethouder de Jonge betoogde dat hij van zins is om gelden uit de compensatie “wind in de zeilen” regeling te gebruiken om op de Kenniswerf grond te kopen voor ontwikkeling. En als we dat niet doen, lopen we 15 miljoen mis. Op de vraag of die 15 miljoen ook de risico’s afdekte, gaf hij geen antwoord, en het lijkt ons ook niet geheel correct weergegeven. De wethouder repte niet over welk stuk grond het ging, maar de POV vermoedt dat de Gemeente het oude terrein van waterstaat bij de Keersluisbrug wil kopen. En aan dat terrein kleven, met name aan de waterkant, wel wat haken en ogen. De wethouder komt met een voorstel, maar de inspecteur art. 12, die toestemming moet verlenen, staat niet echt te trappelen….

De begroting zelf is niet spannend, maar wel teleurstellend. Zo is er geen geld opgenomen om daadwerkelijk iets aan extra onderhoud in het Nollebos te doen, en dat was wel de afspraak. Ook de inspecteur is niet tevreden over de begroting, en we moeten afwachten wat onze toezichthouder (provincie Zeeland) hier uiteindelijk van vindt. De POV heeft de begroting, met kanttekeningen en met voorbehoud, gesteund.

VLISSINGSESTRAAT SOUBURG.

Iedereen die wel eens door die straat rijdt of fietst, weet dat dit een gevaarlijke straat is. Al jaren zegt de Souburgse politiek dat men hier iets aan gaat doen. Maar er gebeurt niets. Deze week stelde de PSR de zaak weer aan de orde, en de wethouder die in dit dossier al 4 jaar niets heeft gedaan zei weer er mee bezig te zijn. Flauwekul, want een tijdje terug bleek al dat we in eigen huis niemand hebben die in dit dossier iets kan doen, en een opdracht buiten de deur was nog niet verleend. En dat is al met al toch we een schandaal aan het worden. De POV vindt de verkeersituatie in Souburg op meerdere punten niet goed, en wij stellen ons voor om binnen afzienbare tijd die aan te pakken. En dat je met maatregelen die de verkeersveiligheid broodnodig maken het niet iedereen naar de zin kan maken, snappen we. Maar niets doen, zoals de wethouder, of toekijken, zoals de Souburgse politici doen, is voor ons geen optie. Hier moet actie komen!

RAADSWERK NOVEMBER.

Er is door de fractie hard gewerkt om in alle vergaderingen ons standpunt naar voren te brengen, en met succes. Daarnaast heeft er een ontmoeting met de Commissaris van de Koning plaats gevonden, in informele sfeer hebben we met Dhr. Polman de situatie in de raad van Vlissingen besproken. Wij bereiden ons nu voor op de komende vergaderingen waar onder andere de bouw van een brede school op het Scheldekwartier op de agenda staat.

Intussen voeren we overleg met bewoners die in hun woonomgeving ontwikkelingen zien die ongewenst zijn, zoals onder meer de huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten. Nu het college  zich heeft uitgesproken vóór locaties bij woonwijken en/of voorzieningen, en daarmee locaties verder weg uitsluit als alternatief, moeten we er nu voor zorgen dat inwoners gehoord woerden én er naar wordt geluisterd. Daarom zou het goed zijn als met name mensen een zienswijze indienen rondom de plannen voor Baskensburg. Want dan ligt het besluit daar niet langer bij het college, maar bij de gemeenteraad. Meer weten? Vraag het aan: info@povlissingen.nl

VERKIEZINGEN.

Het bestuur en de fractie van de POV werken aan een programma voor 2022 – 2026. Wij hebben van U al verschillende suggesties gekregen, en staan open voor ideeën van Uw kant. Mail ze even naar: pimkraan@povlissingen.nl en de fractie gaat er mee aan de slag!

De POV werkt in haar kernfractie met meerdere mensen aan de verschillende onderwerpen, en mocht U vragen hebben over de onderwerpen of de bijbehorende stukken, de POV heeft die voor U beschikbaar. Wilt U weten wat wij er van vinden? Meestal geven wij ons standpunt weer in de nieuwsbrief maar wilt U weten waarom de POV bepaalde standpunten inneemt en keuzes maakt aarzel dan niet en mail of bel ons!

Meepraten kan ook: binnenkort is er weer een openbare fractievergadering. Op 7 december bent U van harte welkom!

AGENDA:

Er zijn deze week geen raad- of commissievergaderingen. Op 24 november is er de commissie Ruimte, en op 2 december de commissie Algemeen & Sociaal & op 7 december openbare fractievergadering POV om 19.30 in het Stadhuis.

Afbeelding met tekst, illustratie, visitekaartje

Automatisch gegenereerde beschrijving

De POV verheugt zich in een groeiende belangstelling. Mensen sluiten zich uit alle wijken bij ons aan, en daar zijn wij blij mee. Dat betekent ook dat wij op zoek zijn naar kandidaten voor het raadswerk. Wilt U ook meebesturen? Meld U aan via: info@povlissingen.nl

CONTACT:

ruudkleefman@povlissingen.nl                 WMO, Souburg, wijken.

robertbrunke@povlissingen.nl                  Binnenstad, ondernemers, economie.

pimkraan@povlissingen.nl                       financiën, economie, bestuurlijk, fractievoorzitter.

info@povlissingen.nl                              partijbestuur, algemeen, verzoeken om stukken. OVERI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *