Compensatie of sigaar uit eigen doos?


ZITTEN WE TE WACHTEN OP EEN EBI IN RITTHEM?

Als compensatie voor het cancelen van de Marinierskazerne in Vlissingen ging Dhr. Wientjes driftig op zoek naar alternatieven: en ja hoor, Justitie wilde al een extra EBI bouwen: een Extra Beveiligde Inrichting. Men had plannen voor vestiging elders in het land, maar okay, als bestuurlijk Zeeland zo graag wil, dan krijgen ze een gevangenis. Voor Den Haag maakte het niet uit in kosten, en sloeg hiermee twee vliegen in één klap: compensatie geregeld én voor hetzelfde geld een EBI. Aan de Zeeuwse bevolking is dit overigens niet gevraagd, Middelburg maakt wel uit waar we in Vlissingen blij mee zijn.

Nu is dit iets anders dan het centrum voor bestrijding van de criminaliteit: het zogenaamde “Law Delta” (in het Engels, anders klinkt het niet). De vestiging van zo’n centrum in Vlissingen kan je alleen maar toejuichen, daar werken mensen met een goede opleiding en betekent hoogwaardige werkgelegenheid. Dus prima, wat de POV betreft, doen.

Maar die EBI dan? Nou, daar moet je niet blij mee zijn. Want daar zitten nogal wat neveneffecten aan vast: Er gaat een stevige invloed, een dreiging zelfs, uit van een EBI op de omgeving. Medewerkers van de EBI in Vught moeten onderduiken, de inrichting zelf wordt nu door militairen bewaakt, en de transporten naar de beveiligde rechtbank in Amsterdam zijn ingewikkeld en risicovol. Voor de bevolking toch ook geen pretje: veel vliegverkeer, tanks in de straten en medewerkers die de feestdagen ondergedoken moeten doorbrengen.

In Vlissingen, Ritthem eigenlijk, is men van plan naast de EBI óók een rechtbank te vestigen. Want dan hoef je niet met de gevangenen over de weg naar Amsterdam. En dat klinkt mooi, en je kunt je voorstellen dat in de toekomst de Rechtspraak via beeldverbindingen ook prima kan, maar áls er een transport met gevaarlijke criminelen door Zeeland gaat, is dat erg kwetsbaar. Want dat moet via de A58, en daar is eigenlijk geen alternatief voor. En de extra werkgelegenheid dan, wat betekent die? Welnu, dat zijn grotendeels (83%) banen voor LBO/MBO opgeleide medewerkers, en daar hebben we in Zeeland geen tekort aan, in tegendeel. Want vergelijkbare banen in de haven of de bouw worden bij gebrek aan Nederlandse mensen veelal ingevuld door Polen, Litouwers en andere buitenlandse arbeidskrachten. Dus op banen van dat niveau zitten we niet te wachten!

De POV is geen voorstander van de komst van de EBI, integendeel. Wij vinden het niet goed voor de directe omgeving, werkt negatief op ons imago en het geeft geen extra werkgelegenheid op terreinen waar we dat hard nodig hebben. Daarbij geeft het nauwelijks een economische spin off: justitie koopt grotendeels haar materialen centraal in. De POV ziet liever activiteiten die aansluiten bij wat de unieke locatie van Vlissingen zo sterk maakt: wellicht haven gebonden, of toeristisch,  logistiek? Maar een EBI? Nee, daar zitten we in Vlissingen, Souburg en Ritthem niet op te wachten! Wel is de POV blij met het uitstel. Want dat geeft kans op herbezinning. Niet alleen of überhaupt een EBI in Nederland buiten Vught om nodig is, en die twijfels zijn er, maar ook of die vele miljoenen in Vlissingen niet veel beter besteedt kunnen worden. En het laatste lijkt ons, als lokale partij met de inwoners van Ritthem, Souburg en Vlissingen nauw aan het hart,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *