Wat je van ver haalt is lekkerder?


HOORT ER EEN VLISSINGSE DESKUNDIGE BIJ DE MONUMENTENCOMMISSIE?

Dat is de vraag die de raadsleden zich moeten stellen. Want het college heeft bij de sollicitatie procedure die afgelopen zomer is gehouden gekozen voor mensen van buitenaf, ver weg dus. Kandidaten uit Vlissingen werden afgepoeierd, en op niet al te fraaie wijze. Zo werd een toegezegd sollicitatiegesprek nooit gehouden en verzuimde men de kandidaten tijdig in te lichten. Want de keuze viel op mensen die zo ver weg wonen, dat iedere vergadering van de commissie al € 1.500,00 aan reistijd- en reiskosten met zich meebrengt nog vóór er ook maar één woord overlegt is….

Om toch de in onze ogen broodnodige lokale kennis in de commissie te krijgen stellen de POV en de SGP voor een Vlissingse commissielid toe te voegen aan de externe deskundigen. En wij hebben daar een prima kandidaat voor. Maar dat zinde het college van B&W niet. Dus stelden wij een amendement voor, een wijziging van het benoemingsbesluit, waarbij wij een Vlissinger aan de te benoemen mensen toevoegden. Dat amendement zou vanavond in de gemeenteraad aan de orde komen, ware het niet dat het college het hele voorstel van de agenda liet halen.

Het voorstel komt nu aan de orde zodra de gemeenteraad weer fysiek kan vergaderen, en dan zou het wel eens na de raadsverkiezingen kunnen zijn. Dan heeft de kiezer ook nog iets in te brengen over dit onderwerp!

Intussen zal het college de 4 buitenstaanders tijdelijk benoemen voor een half jaar. Het is jammer dat men niet inziet dat lokale kennis van restauratie, monumenten en geschiedenis onontbeerlijk is in een commissie die op dit gevoelige terrein een belangrijke stem heeft. De POV zal samen met de SGP er voor blijven ijveren om die lokale kennis toch toe te voegen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *