Motie renveldjes binnenstad


                 

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag

  Betreft: hondenrenveldje binnenstad  
  Onderwerp: Het niet uitvoeren van moties & toezegging  
  De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 17 september 2020  
  overwegende dat: De Gemeenteraad de wens heeft uitgesproken om inwoners van de binnenstad de gelegenheid te geven om hun honden op een renveldje uit te kunnen laten;De Gemeenteraad tot twee keer toe daartoe een motie heeft aangenomen;Het college een harde toezegging heeft gedaan om een en ander te realiseren;Het college naar nu duidelijk is geworden beide moties niet na wenst te komen;Het college haar eigen toezegging niet na wenst te komen;Dit met een wisselende argumentatie die geenszins overtuigend is gebleken;
  Spreekt zich uit als volgt:   Keurt de door het college gevoerde handelwijze af; Of alternatief: Spreekt haar treurnis over deze handelwijze uit;   en gaat over tot de orde van de dag.  
  Raadsfracties  POV      

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *